Pranatacara(basa jawa)

  Sangune pranatacara :
1.       Swara(ngenge) = Swara kudu di gladhi kanthi temen tur ajeg
2.       Sikap lan solah bawa = napas ora megap-megap
3.       Pandeleng = ora jlalatan , ora ndhingkluk wae
4.       Panganggo = milih corak lan kelir sing pas karo pakulitane , ora perlu kakehan aksesoris
5.       Kawruh rengga basa/sastra = ngati-ati nyebut title lan gelar
6.       Trajange  = bisa nguwasani swasana,trengginas lan ngentasi gawe / ora nunak-nunuk
  
  Ingkang dipun ugemi :
1.       Gladhen
2.       Mangertos pawiwahan
3.       Gadah sangu

Rantamaning sesorah :
1.       Salam pambuka
2.       Purwaka
3.       Isi
4.       Wigati (kesimpulan)
5.       Pangajeng-ajeng
6.       Wusan/purna/akhir/entek-entekan

  Campursari yaiku jinising lelagon jawa kang ngemot pirang-pirang aspek seni.
  Lelagon kang kerep dianggo : lagu dolanan, langgam, gendhing sekar, sekar gendhing, tembang campursari.
  Instrumen campursari sing kerep dianggo : kendhang, demung, gong, rebab, piano, gitar, bass, lan drum.
  Lagu campursari : gethuk, tamba ati, nonong, randha kempling , dll
  Sekar gendhing : pangkur tanjung gunung
  Gendhing sekar : randhu kentir
  Langgam campursari : caping gunung
 Lelagon dolanan : menthog-menthog, buta-buta galak

Lelabuhane manthous :
1.       dados cikal bakal lelagon campursari
2.       mulabukane group-group lan penyanyi campursari

budi pekertine lelagon campursari cublak-cublak suweng :
1.       usaha
2.       jujur
3.       rukun

0 komentar:

Posting Komentar